Blog Post Thumbnail 1

آیا نظر یک طراح وب سایت، مهم تر از نظر کاربر است؟

  • 1399/05/08

واضح است که طراحان در مورد وب سایتی که طراحی می کنند، احساس تملک دارند. این اتفاقی طبیعی است، زیرا سالها وقت صرف ارتقای مهارت های طراحی خود کرده اند تا فرآیندی ایده آل برای کاربران بوجود آورند که در نهایت بهترین تجربه را برای آنها رقم بزنند.

بیشتر بخوانید...
  • 1